Skip to main content
WinkelwagenClose Cart

Bij eerste aflevering van uw heftruck of ander intern transport, ontvangt u daarbij een laadrapport. Dit laadrapport is bijzonder belangrijk, bewaar en gebruik het zorgvuldig! Het zal de levensduur van uw tractiebatterij substantieel verlengen en de inzetbaarheid van uw heftruck aanzienlijk vergroten. Onnodig te zeggen dat regelmatig gebruik van het laadrapport een flinke besparing op uw intern transportbudget kan betekenen.
Hieronder leest u hoe u het laadrapport op een doeltreffende manier kunt gebruiken.

Gebruik laadrapport batterij

Markeer, bijvoorbeeld met een stift, een willekeurige cel. Dit noemen we de testcel. Van deze cel controleert u voor én na de lading het soortelijk gewicht Noteer de uitkomsten in het laadrapport. Tegelijkertijd noteert u of het water na het laadproces al dan niet bijgevuld moest worden.
Aan het eind van de maand noteert u van alle cellen het soortelijk gewicht en of de meting voor of na de lading heeft plaatsgevonden.
Fax dit rapport ter controle naar Koers Heftruck Service. Ons faxnummer is 0172-751261.

Meten van het soortelijk gewicht

Om het soortelijk gewicht van de batterij te meten, kunt u de door Koers Heftruck Service meegeleverde zuurweger gebruiken. Op de steel van de drijver is het soortelijk gewicht af te lezen. (Zie afbeelding)

Bijvullen cellen

De cellen dienen na het laadproces regelmatig afgevuld te worden met gedemineraliseerd water. U kunt dit telefonisch bestellen bij Koers Heftruck Service, telefoonnummer 0172-751260. Hieronder wordt beschreven hoe u uw batterij kunt bijvullen.

Standaard cellen
  • Figuur 1: Controleer wekelijks het elektrolyt-niveau van de accu om deze in goede conditie te houden. Door het opladen van de accu zal er namelijk water uit de accu verdampen. Het peil aangegeven in figuur 1 is te laag. De accuplaten zijn zichtbaar. Dit is niet bevorderlijk voor de levensduur van de accu.
  • Figuur 2: Bijvullen van de accu kunt u het best doen met gedestilleerd of gedemineraliseerd water. Doe dit pas nadat de accu is geladen! Normaliter is dat vroeg in de ochtend. Het is voldoende als de accuplaten net onder water staan (zie figuur 2). Het water is net onderin de dop zichtbaar.
  • Figuur 3: Het is van groot belang om niet te veel water bij te vullen! Het peil zoals aangegeven in figuur 3 is te hoog. Wanneer de machine in gebruik is, is de kans groot dat er bij schommelingen accuzuur uitloopt. Allereerst gaat hierdoor capaciteit van de accu verloren. Ook nemen de prestaties van de accu op den duur af en zal dan opnieuw bijgezuurd moeten worden. Bovendien wordt het intern transportmaterieel door het accuzuur aangetast. Last but not least, het kan gevaar opleveren voor de gebruiker en is ook nog eens slecht voor het milieu.
Cellen met vlotter
  • Figuur 1: Om de conditie van de accu op peil te houden is het van essentieel belang dat u wekelijks een controle uitvoert. De indicatordoppen maken dit gemakkelijk. Als het niveau te laag is dan is de vlotter helemaal naar beneden gezakt. In dat geval is alleen de bovenkant Van de rode indicator dan nog zichtbaar
  • Figuur 2: Vul de accu pas bij nadat de accu is geladen, in de regel is ‘s morgens vroeg. In figuur 2 ziet u het juiste niveau afgebeeld. Het is voldoende als de indicator slechts een klein stukje omhoog komt. Het beste vult u bij met gedemineraliseerd of gedestilleerd water
  • Figuur 3: Ook hier geldt: vul niet te veel bij! Het aangegeven peil in figuur 3 is te hoog. Om dezelfde redenen als bij de vulprocedure voor Standaardcellen aangegeven, is het noodzaak hier zorgvuldig mee om te gaan
Centraal vulsysteem

Sluit een waterkan met behulp van de snelkoppeling aan op het centrale vulsysteem van de accu en start het vulproces. Blijf om veiligheidsredenen aanwezig tijdens het bijvullen totdat de doorstroomindicator is gestopt en de slang ontkoppeld kan worden.

Veiligheid

Gedurende het oplaadproces van de accu, maar vooral aan het eind van de lading, wordt middels een chemische reactie waterstofgas in de cellen gevormd. Dit ontsnapt via de vuldoppen. Controleer maandelijks, na het vulproces, of iedere cel voldoende gevuld is. Draai de dop van de cel los en controleer het niveau van de cellen zoals aangegeven op de instructie van de standaarddop.